#PRIPOJME

Logo CRA

CRA #Soutěžní zadání

Cílem je vytvoření prototypu aplikace, která bude zpracovávat data data ze senzorů, přenášená pomocí technologie LoRaWAN. Senzory jsou umístěné na zajímavých místech tak, aby zpracování jejich dat mohlo přinést užitečné a prakticky uplatnitelné výsledky. pohyb návštěvníků, měří teplotu, úroveň hluku a spoustu dalších veličin. Účastníci soutěže mají volnost data libovolným způsobem transformovat a vizualizovat. Pro účast v soutěži musí být splněny následující podmínky:

 1. Aplikace bude zpracovávat, alespoň částečně, data ze senzorů přenášených pomocí technologie LoRaWAN. Soutěžící mají volnost kombinace data z LoRaWAN s jinými datovými zdroji.
 2. Senzory budou umístěny pořadatelem soutěže, účastníci mohou navrhnout zajímavá místa, kam budou po zvážení senzory v průběhu soutěže doplněny.
 3. Vývoj bude probíhat pod licencí GNU/GPL, tedy pod otevřeným zdrojovým kódem.
 4. Využití dat a forma jejich zpracování je na účastnících soutěže, fantazii se meze nekladou.
 5. Aplikace bude se servery pořadatele komunikovat skrze oficiální API

Zadání soutěže je záměrně volnější, aby mohli účastníci využít prostor pro vlastní kreativitu, nápady a technické dovednosti. Inspiraci můžete nalézt v sekci „Ukázková aplikace“ na adrese: www.pripoj.me

Jak probíhá hodnocení aplikací?

Aplikaci bude hodnotit odborná porota složená ze zástupců partnerů, českých univerzit, redaktorů technických periodik a zástupců Českých Radiokomunikací. Hodnocen bude samotný nápad a technické zpracování aplikace.

Soutěžní odměny

 1. místo – Pomůžeme vám dokončit vaší soutěžní aplikaci a odměníme tým 50 000 Kč. Navíc získáte exklusivní možnost spolupracovat s CRA i nadále.
 2. místo – Členy týmu odměníme 30 000 Kč
 3. místo – Členy týmu odměníme 20 000 Kč

Jak se do soutěže můžete zapojit?

Soutěž bude probíhat od 1.8. do 22.11.2018, zapojit se do ní můžete vyplněním soutěžního formuláře, následným naprogramováním a spuštěním aplikace a zasláním zdrojových souborů prostřednictvím portálu GitHub. Soutěž je určena pro jednotlivce, ale i firmy na území České republiky. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne do dvou týdnů od ukončení soutěže.

Pro zapojení je potřeba souhlasit s podmínkami a zadáním soutěže:

 • Výherci soutěže dávají automatický souhlas s libovolným využitím zaslaného kódu aplikace, který bude veřejnosti poskytnut formou open source.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla a zadání soutěže v případě potřeby změnit.
 • Výhry nelze vymáhat soudní cestou.
 • Pokud bude aplikace jakýmkoliv způsobem poškozovat organizátora, nebo potenciální uživatele aplikace, může být ze soutěže vyřazena.

CRA

 

© 2018 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE A.S.
Provozují RightWords