CRA #PRIPOJME

Czech IoT Summer Jam

Někdo vidí nuly a jedničky, jiný data, která změní svět!

Czech IoT Summer Jam

Soutěž Czech IoT Summer Jam je určena pro studenty, absolventy, programátory, technologicky zaměřené firmy i softwarové nadšence. Pro tvorbu svých aplikací a projektů soutěžící využívají data ze senzorů umístěných v rámci provozů CRA a partnerů soutěže. K dispozici je více než 20 čidel a prostředí. Vítěz získá 50 000 Kč.

CRA IoT HUB

Přivítáme jakoukoliv vaši invenci na využití internetu věcí a sítě LoRaWAN – ať už v podobě vlastní aplikace, senzoru, nebo tip na prostředí, ve kterém by bylo možné technologii využít.

CRA IoT HUB

V HUBu dáváme prostor vyzkoušet si nejenom svůj vlastní nápad a data, ale také možnost vymyslet aplikaci a využití pro data ze senzorů přenášená pomocí technologie LoRaWAN.

CRA IoT Hackathon

Chcete si poměřit své síly i s dalšími nadšenci a získat zajímavé zkušenosti a hodnotné ceny?

CRA IoT Hackathon

S vaším týmem budete mít za úkol vytvořit během jediného dne co nejzajímavější funkční prototyp zařízení (čidla) komunikujícího v síti LoRaWAN. K dispozici budete mít modulový systém, development kit, z něhož můžete čidla sestavit, přístup k datům, která generují jiné v síti zapojené senzory.

CRA #NAŠE ČIDLA

Chytrý byt UCEEB
Praha 7 – hluk a ovzduší
Botanická zahrada
Měření CO a CO2
Chytré parkování

Chytré technologie často přináší nejen komfort a nové možnosti, ale i problémy. Občas není snadné odhalit, které „use cases“ jsou zbytečné, které jsou pouze dobrý marketing a mezi nimi nalézt ty, které se uchytí a budou lidem skutečně přinášet užitnou hodnotu. Jsme velmi rádi, že můžeme spolupracovat s Univerzitním centrem energeticky efektních budov ČVUT, které se snaží tento problém řešit testováním nových technologií přímo v praxi „chytrého bydlení“.

Laboratoř typu „Living lab“ spojuje vědce, lékaře, výrobce a samotné uživatele asistivních technologií a jiných nástrojů eHealth. Samotná laboratoř je bezbariérovou garsoniérou, v níž je možné otestovat vyvíjené technologie v praktickém životě. Základem je inteligentní elektroinstalace, která umožnuje plnou interakci s bytem.

Technologie LoRaWAN má v tomto „smart bytě“ své místo. Fungují na ní dálkové odečty energií a speciální čidlo kontroly kvality vnitřního prostředí. Všechny senzory jsou vyvinuté přímo interně v laboratořích Univerzitního centra energeticky efektivních budov zřízeného pod záštitou ČVUT.

Enviromentální měření ve městech, aglomeracích a v blízkosti průmyslových zón se již leta realizuje za účelem zajištění lepšího prostředí pro obyvatele. Nevýhodou těchto certifikovaných měření je, že jsou velmi drahá, zpravidla jsou realizovaná na objednávku a v průběhu velmi krátkého časového úseku.

Technologie Internetu věcí mohou tuto situaci výrazně změnit. České Radiokomunikace ve spolupráci s Prahou 7 realizují měření prachových částic 2,5 PM v ovzduší a měření hluku pomocí bezdrátové technologie LoRaWAN. Měření probíhají v pravidelných časových úsecích a jejich naměřené veličiny jsou obratem bezdrátově odesílány do cloudu CRA, kde dojde k vyhodnocení.

Pilotní nasazení tohoto měření realizujeme v rámci soutěže Czech IoT Summer Jam.

Zavlažování je v botanických i soukromých zahradách a parcích standardním doplňkem šetřící práci lidem, kteří se o prostory starají. Automatické plánování zavlažování, které vyhodnocuje vlhkost půdy a tyto data kombinuje například intenzitu slunečního záření, to již tak běžné není.

Botanická zahrada v Praze souhlasila s umístěním pilotního senzoru půdní vlhkosti fungujícím bezdrátově na síti LoRa a Vy se díky tomu můžete zaměřit na tuto problematiku a navrhovat chytrá řešení pro zahradní komplexy.

Internet věcí stále nabízí velké množství zatím netušených aplikací. I vy můžete být nyní strůjci zajímavých inovací v tomto oboru.

Měření oxidu uhličitého a uhelnatého začíná být standardním prvkem v moderních prostorech, kde se pohybuje mnoho lidí. Čistý vzduch na pracovišti, na obědě či ve škole je pro širokou škálu institucí stále důležitější. Se souhlasem firmy AVAST Software jsme umístili tyto čidla do jejich vyhlášené kantýny v sedmém patře kancelářské budovy na pražském Pankráci.

Je jen na Vás, do jakých souvislostí dáte data z těchto čidel a jako přidanou hodnotu vaše aplikace vytvoří.

Je konec s úmorným hledáním parkovacích míst, v dohledné době vás navigace rovnou navede na volné místo na parkovišti a v garážích. České Radiokomunikace spolupracují se společností GOSPACE Tech, která chytrá parkoviště vyvíjí. Data z čidla umístěného v areálu CRA na pražském Strahově, jsme pro zpřístupnili pro soutěž Czech IoT Summer Jam a CRA IoT Hub.

Čidla obsazenosti mohou přispět i k bezpečnosti parkování. Například řidiči kamiónů čerpající povinnou přestávku v jízdě často parkují nepřehledně a nebezpečně na dálničních odpočívadlech i mimo ně. A to pouze proto, že nemají informaci o naplněnosti těchto odpočívadel a dál jet dle vyhlášky nemohou.

Nadstavbou tohoto systému může být například plánování doby, kterou vozidlo na parkovišti stráví či průběžný monitoring kapacity parkoviště, který může vést k lepšímu plánování výstavby. Registrujte se na pripoj.me a začněte programovat aplikaci, která řidičům ulehčí život!

ZAJÍMÁTE SE O PROJEKTY CRA?

Ozvěte se nám, rádi vám poradíme a doporučíme vše potřebné podle našich zkušeností a zkušeností technologických partnerů.
[recaptcha theme:dark]

CRA

 

© 2018 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE A.S.
Provozují RightWords