Máte nápad na využití Internetu věcí? Jste vývojář nebo tým vývojářů a myslíte si, že právě vy umíte sestavit ten nejzajímavější prototyp čidla/senzoru, který bude komunikovat prostřednictvím sítě LoRa a bude schopný přenášet užitečná data? Chcete si poměřit své síly i s dalšími nadšenci a získat zajímavé zkušenosti a hodnotné ceny?

Připojte se!


Místo konání:
Centrum robotiky, Cukrovarská 23, 301 00 Plzeň 3 - Jižní Předměstí

Web:
www.dddplzen.eu/centrum-robotiky/

Program: 
9:00 - 10:00 - Příchod, registrace na místě, občerstvení, sestavení týmů
10:00 - Vyhlášení zadání CRA IoT Hackatonu
10:00 - 18:00 - Práce na zadaném projektu
18:00 - Odevzdání výsledného projektu
19:00 – 21:00 Vyhlášení výsledků CRA IoT Hackathonu, networking

Doplňující program:
11.00 - 11.45 a 14.00 - 14.45 - prezentace společnosti CRA  a partnerů soutěže o síti LoRa a aktuální situaci v oblasti IoT, zajímavosti z oblasti vývoje a výroby čidel i nových projektů v IoT

Po celý den možnost konzultace s odborníky, zástupci CRA a partnerů, i mentory akce. Celý den pro Vás bude připraveno občerstvení.

Co bude Vaším úkolem?

Spolu s Vaším týmem vytvořte co nejzajímavější, funkční prototyp zařízení (čidla) komunikujícího v síti LoRa. Tou CRA (České Radiokomunikace) pokryly všechna krajská města a jejich okolí a aktuálně rozšiřují pokrytí na úrovni okresních měst. Vámi vytvořené čidlo musíte i nakonfigurovat tak, aby bylo schopné komunikovat a plnit účel, pro který jste ho sestavili. Budete mít k dispozici modulový systém, development kit, z něhož můžete čidla sestavit, přístup k datům, která generují jiné v síti zapojené senzory. S sebou si tedy musíte přinést pouze vlastní notebook a to, s čím jste zvyklí sami pracovat.

Nezáleží, jestli přijdete už v hotovém týmu (3 – 5 členů), nebo sami. Na místě bude řada dalších vývojářů, se kterými můžete spojit své síly a zkušenosti. Tým vytvoříte na místě.

Finanční ocenění, zkušenosti a rady od mentorů a odborníků

Kromě zajímavých zkušeností se můžete těšit i na hodnotné ceny. Odprezentujete nám svůj nápad a to, co jste spolu s  vaším týmem vytvořili. Ty nejzajímavější a nejužitečnější projekty, které budou využitelné pro praxi v rámci sítě LoRa, získají finanční odměnu 15 000 Kč pro tým na prvním místě, 10 000 Kč pro druhé místo a 5 000 Kč pro třetí. Získat můžete i cenu od partnera Arduino-shop.cz.

Akci pořádá společnost České Radiokomunikace (CRA), partnery jsou:

Intel
VUT BRNO
Develict
ECOM
CVUT Praha
arduino-shop.cz

Mediálními partnery jsou odborné servery:

HW.CZ

inSmart.CZ