Nechte se inspirovat

Chytrá domácnost, chytré město, chytré měření, chytrá výroba…

 • Měření obsahu škodlivých plynů v ovzduší, možnost tvorby mapy, která v reálném čase sleduje a ukazuje obyvatelům a institucím, například školkám, znečištění v konkrétních částech města, ukazuje znečištění vzduchu kolem komunikací apod. Podle mapy se dá regulovat větrání, aktivní pobyt venku, ale i doprava v určitých částech města apod.
 • Radon, měření výskytu jedovatého plynu v oblastech s podezřením na zvýšený výskyt.
 • Bazény – měření obsahu chloru ve vzduchu, aplikace, která upozorní na koncentraci například již nevhodnou pro děti apod.
 • Školy, sportoviště – měření „vydýchanosti“ – obsahu kyslíku a CO2 ve vzduchu, upozornění na nutnost větrání apod.
 • Knihovny – měření vlhkosti vzduchu a celkového ovzduší.

 • Měření hluku, vznik hlukové mapy, možnost regulace provozu, výstavby, budování ochranných protihlukových prvků.
 • Měření intenzity a dosahu osvětlení, vznik světelné mapy města, možnost regulace osvětlení v závislosti na pohybu a provozu v dané lokalitě, není nutné svítit ve všech lokalitách non stop.
 • Parkování – možnost detekce volných parkovacích míst a jejich znázornění ve speciální aplikaci.
 • Vývoz odpadu – sledování naplněnosti popelnici a kontejnerů a plánování tras svozů dle aktuální potřeby a stavu jednotlivých nádob. Měření obsahu plynů v kontejnerech, detekce pohybu (bezdomovci) apod.
 • Ochrana majetku proti sprejerům – detekce zvuku a pohybu a upozornění na sprejery prostřednictvím čidel umístěných ve vytipovaných lokalitách – úspornější než kamerový systém, dokáže vyslat upozornění.

 • Zjištění polohy nezávisle na GPS a GSM pomocí sítě LoRaWAN.
 • Vyhledání zaběhnutého psa nebo kočky – malé bateriové zařízení lze umístit na obojek.
 • Sledování nebo vyhledání vozidel.
 • Lokalizace osob a věcí ve vymezeném prostoru a určení polohy mimo vymezený prostor.
 • Monitoring vězňů v domácím vězení / ve vazbě.
 • Monitoring zaměstnanců dle oprávnění ve firemních prostorách.
 • Využití ve výrobě - monitoring výrobků mimo areál – ochrana proti krádežím.
 • Hlídání dětí v rámci open-air festivalů a venkovních akcí – možnost nalézt ztracené dítě – rodiče detekují polohu pomocí mobilní aplikace.

O datech

CRA IoT HUB REST API umožňuje programatický přístup k datům ze „soutěžních“ senzorů v síti LoRa, provozované Českými Radiokomunikacemi (CRA).

Pro HUB jsou k dispozici data ze 3 endpointů:

/project. Obsahuje data o jednotlivých projektech – lokacích, ve kterých jsou umístěna čidla (např. Žižkovská věž a provozy CRA, zahradnictví…).

/device. Obsahuje data o jednotlivých zařízeních / čidlech, které jsou dostupné v konkrétní lokaci (např. veškerá čidla, které jsou v rámci soutěže umístěná na Žižkovské věži)

/message. Obsahuje data z konkrétního čidla (Např. naměřené hodnoty teplot z teplotního čidla umístěného na vyhlídce Žižkovské věže)

Ověření

Ke každému requestu je nutné připojit parametr token, který je unikátní pro každého registrovaného uživatele HUBu. Lze jej získat pouze registrací do HUBu. Veškerá aktivita je logována.

Více informací k datům získáte po registraci, přihlaste se do svého účtu!

 Nemám uživatelský účet, chci se zaregistrovat