Na tomto místě vám dáváme prostor vyzkoušet si nejenom svůj vlastní nápad a data, ale také možnost vymyslet aplikaci a využití pro data, která jsme pro vás připravili v rámci zkušebního provozu – data ze senzorů přenášená pomocí technologie LoRa.

Senzory jsou umístěné v rámci provozů společnosti České Radiokomunikace a partnerů projektu a snímají ukazatele v daném prostředí – například měří teplotu, vlhkost, detekují pohyb, mapují polohu. Jejich počet stále narůstá.

Přivítáme jakoukoliv vaši invenci na využití internetu věcí a sítě LoRa – ať už v podobě vlastní aplikace, senzoru, nebo tip na prostředí, ve kterém by bylo možné technologii využít.

Podporujeme skvělé nápady!

Pokud chcete vstoupit do na našeho IoT HUBU, přihlaste se do svého účtu!

 Nemám uživatelský účet, chci se zaregistrovat